Hoppa till innehållet

Lokala servicepunkter i Blekinge

                                                                       

Syftet med projektet är att utifrån lokala förutsättningar skapa och komma igång med två servicepunkter i Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Detta genom att involvera boende, föreningar, näringsliv, kommuner och andra intressenter för att kartlägga behov och möjligheter av servicelösningar samt att upprätta långsiktig ekonomisk plan, hållbar finansiering och lämplig organisationsform för drift av servicepunkten.

Projektet finansieras med bidrag från Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen i Blekinge och pågår under perioden 2018-10-18 till 2020-12-31.

För mer information och anmälan kontakta Länsbygderådet i Blekinge:

Bengt Grönblad, b.gronblad@telia.com, 0708-63 16 38

Anders Andersson, anders@blutsam.se, 0734-44 04 10