Hoppa till innehållet

Projekt

Lokala servicepunkter i Blekinge

Syftet med projektet är att utifrån lokala förutsättningar skapa och komma igång med två servicepunkter i Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Detta genom att involvera boende, föreningar, näringsliv, kommuner och andra intressenter för att kartlägga behov och möjligheter av servicelösningar samt att upprätta långsiktig ekonomisk plan, hållbar finansiering och lämplig organisationsform för drift av servicepunkten.

Projektet finansieras med bidrag från Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen i Blekinge och pågår underperioden 2018-10-18 till 2020-12-31.


Blekinge Utveckling i Samverkan hjälper småföretag på Blekinges landsbygd att få rätt kompetensutveckling och på så sätt bidra till företagens framtida tillväxt och stabilitet. Projektet drivs av Länsbygderådet i Blekinge med EU-stöd från Svenska ESF-rådet och är helt kostnadsfritt för deltagande företag.

2016-2019
Vi är glada att vi i Länsbygderådet nu fått möjlighet att dra igång projektet Blutsam igen. Även denna gång står ESF (Europeiska Social Fonden) för finansieringen. Syfte är att stödja små företag på Blekinges landsbygd och deras personal med rätt kompetensutveckling och på så sätt bidra till utveckling och ökad sysselsättning. Läs mer här>>>

Anbud önskas


Växtkraft 2011-2013

Se filmen här>>>!


Växtkraft - en film om landsbygdsutveckling i Blekinge
Se filmen här>>>!

Kustnära fiske

Välbesökt konferens om det småskaliga kustfisket!
Fiskekonferensen 3 september 2013
Anteckningar förda vid träff den 8 mars 2013 i Sölvesborg
Hav och fiske i Östersjöregionen