Hoppa till innehållet

Projekt

Projekt i Blekinge

Blekinge utveckling i samverkan 

www.blutsam.se

Blekinge Utveckling i Samverkan hjälper småföretag på Blekinges landsbygd att få rätt kompetensutveckling och på så sätt bidra till företagens framtida tillväxt och stabilitet.

 
Projektet drivs av Länsbygderådet i Blekinge med EU-stöd från Svenska ESF-rådet och är helt kostnadsfritt fördeltagande företag.


BLUTSAM åter
Efter flera försök har vi nu blivit beviljade medel för att återuppta arbetet med Blutsam. Genom Länsstyrelsen och Region Blekinge har vi fått möjlighet att genomföra ett nytt projekt med mål att permanenta arbetet med kompetensutveckling för små företag på Blekinges landsbygd.


Det nya projektet heter Kompetensplattform för småföretag på Blekinges landsbygd och pågår mellan 1 februari till den 31 dec 2014. Det övergripande målet är att: Skapat en organisation för att långsiktigt kunna arbeta med kompetensutveckling och nätverk bland småföretagen i Blekinge. Under perioden kommer vi däremot inte att ha medel för att genomföra den form av utbildningsaktiviteter som vi tidigare gjort. Se projektplanen här >>>!

 

Växtkraft 2011-2013
Se filmen här>>>!


Växtkraft - en film om landsbygdsutveckling i Blekinge
Se filmen här>>>!

 

Kustnära fiske

Välbesökt konferens om det småskaliga kustfisket!
Fiskekonferensen 3 september 2013
Anteckningar förda vid träff den 8 mars 2013 i Sölvesborg
Hav och fiske i Östersjöregionen 

 

Projekt "Arena för Social Ekonomi och Företagande"

Idéskiss - Bildtext sid1 - bildtext sid2