Hoppa till innehållet

Synpunkter från Länsbygderådet i Blekinge i anledning av förslag till ändrat strandskydd

Samtidigt som regeringen har haft en pågående utredning om ändring av lagstiftningen inom nuvarande strandskydd har Länsstyrelserna haft en möjlighet att, utifrån varje läns ambition, utöka nu gällande strandskydd från 100 meter till 300 meter. I flera län har denna process påbörjats och så har skett i Blekinge. Läs mer här>>>