Hoppa till innehållet

Ordförande har ordet. Bengt Grönblad

Ordförande har ordet. Bengt Grönblad

Till Länsbygderådets styrelseledamöter och ersättare samt valberedning. Kommunbygderåd och samtliga medlemsorganisationer och föreningar som är medlemmar

I Länsbygderådet Hela Sverige Blekinge.

Året 2020 har varit förödande. Inga möten, ingen verksamhet, inga inkomster, inga uthyrningar av lokaler, ingen personal men utgifterna har bestått. Vissa föreningar har fått statligt och kommunalt bidrags stöd men enbart för att slippa lägga ned verksamheten.

Regionalt och Kommunalt pågår verksamheten nästan som vanligt. Risken finns att vi tappar dessa viktiga kontakter för landsbygdens utveckling och för demokratin.

Risken finns också att våren 2021 kommer att bli som 2020 utan fysiska möten och då blir det jättesvårt att hålla igång verksamheten. Jag vill föreslå att ni gör en verksamhetsplan för våren 2021 med de hjälpmedel som finns t. ex. telefonmöte, Zoom, teams och skype. Denna nya teknik är inte alltid så lätt att ta till sig men hör av er vi kan försöka hjälpa er komma igång.

Länsbygderådets AU kommer att föreslå styrelsen. Årsmöte den 20 maj utomhus. Styrelsemöten hålls digitalt.

Första styrelsemötet den 20 januari 2021 kl.18.00 tema Stimulansmöte. Nästa styrelsemöte blir den 18 februari samt den 20 april. Au möten ca. 14 dagar före styrelsemötet.

Hör av er kom gärna med förslag på hur tänker i er förening. Vill ni ha hjälp, med vad iså fall.

Bengt Grönblad, mobil:0708-631638, e-post: b.gronblad@telia.com