Hoppa till innehållet

Information till Länsbygderådets medlemsorganisationer

Coronasituationen
Situationen för ideella föreningar och organisationer är under nuvarande förhållande förödande. Inkomstkällor, som t ex marknader, helgevenemang, uthyrningar mm har försvunnit. Möjligheterna till fysiska möten har minimerats och det är otroligt svårt att hålla verksamheten levande. Den nya tekniken med sammanträden digitalt har inte slagit igenom helt. Mycket beror på att många saknar kunskap om den nya tekniken. Det finns ju i nuläget inte heller möjligheter att anordna kurser då man behöver mötas för att kunna få ihop knopp med knappar att trycka på. Läs mer här>>>