Hoppa till innehållet

Årsstämman

Årsstämma 2020

Länsbygderådet Blekinge höll årsstämma detta speciella år i pandemins tecken  torsdagen den 25 juni på Ronneby Brunn. Vi höll mötet med minimalt med deltagare och flera deltog via telefon. Vi satt väl utspridda i salen och höll avstånd till varandra. 

Läs protokollet här>>>

Årsstämma 2019

Länsbygderådet Blekinge höll årsstämma den 17 april 2019 på Kulturcentrum, Ronneby. Vinnare av priset Blekinges bästa utvecklingsgrupp 2019 blev Kyrkhult Äger som, förutom blommor som alla nominerade får, tar emot priset på 5000 kronor som ska användas på bästa sätt till landsbygdsutveckling. 
 
Läs protokollet här>>>

Årsstämma 2018

Kulturcentrum i Ronneby den 24 april 2018. Till årets utvecklingsgrupp utsågs Jämjö GoIF. Ordförande Bengt Grönblad informerade om föreningen och de närvarande representanterna från föreningen beskrev visioner och mål. Stämman uppskattade det stora ideella engagemanget från föreningen och önskade lycka till in i framtiden. Stort grattis till föreningen som belönas med diplom, 5 000 kronor och en blomma.                                      

Läs protokollet här>>>

Årsstämma 2017

Länsbygderådet Blekinges årsstämma den 11 april 2017 på Kulturcentrum, Ronneby.

Foto: Jörgen Walter och Jan-Anders Swenson

 
 Mingel och tilltugg före årsstämman


Årsstämman inleddes med ett kulturevenemang, Uke-kvartetten.


Bengt Grönblad hälsade alla välkomna till stämmanSekreterare på årsstämman Mari-Louise Svensson, kommunfullmäktiges ordförande i Ronneby, Nils-Ingmar Thorell höll i stämmans ordförandeskap under kvällen samt ordförande för Länsbygderådet Blekinge Bengt Grönblad.
 Årets utvecklingsgrupp i blekinge: Föreningarnas Hus i Fridlevstad. Ordförande Bengt Grönblad läste upp motiveringen som visar på en insats utöver det vanliga med att starta med en tanke för bygden som utmynnat i ett levande hus för alla. Stort grattis till föreningen som belönas med diplom, 5 000 kronor och en blomma. Som medskick ett stort lycka till in i framtiden.

Årsstämma 2016

Onsdagen den 6 april höll Länsbygderådet Blekinge årsstämma på Äggaboden i Ronneby. Ordförande Bengt Grönblad gjorde en kort återblick på det gångna året, hälsade alla välkomna och vände sig särskilt till kommunalrådet i Ronneby Roger Fredriksson. Ordföranden tackade samarbetspartnerna under året bl a länets kommunbygderåd, Compagnion och SISU. Ordföranden riktade ett speciellt tack till värdparet på Äggaboden Peter och Anna-Lena Fransson för en mycket delikat Blekingetallrik. Läs mer i protokollet samt i bilagan.

Foto: Ingmar Elofsson-16


Peter Fransson    


Blekingetallriken


Bengt och Marie-Louise Svensson


Anders Andersson redogjorde för
pågående projekt


Ysane-Norje hembygdsförening bästa
utvecklingsgrupp 2015


Nominerade eldsjälar


Kommunalrådet Roger Fredriksson


Den nyvalda styrelsen samlad

Årsstämma 2015

Årsmöte med Länsbygderådet Blekinge den 14 april 2015 på Gourmet Grön i Karlshamn. Ordförande Bengt Grönblad hälsade alla välkomna! Ordförande för stämman var Per-Ola Mattsson kommunalråd i Karlshamn. Priset för bästa utvecklingsgrupp gick till SOG (samordningsgruppen för fiberföreningar i Olofström). Protokollet finns här>>>

Foto: Jörgen Walter och Alf Edelmalm 


Anders redovisade ekonomin


SOG Foto: Gunda Jeppsson

Årsstämma 2014

Länsbygderådet Blekinge höll årsstämma den 31 mars 2014 på Kreativum, Karlshamn.


Ordförande Bengt Grönblad gjorde en kort återblick på det gångna året, hälsade alla välkomna och vände sig särskilt till de inbjudna gästerna, ordförande i Hela Sverige Ska Leva Åse Blombäck, Region Blekinges ordförande Christina Mattisson och samtliga politiker från riksdagen, regional och lokal nivå som ställt upp ikväll. Därefter förklarade Bengt Grönblad stämman öppnad.


Christina Mattisson fick uppdraget att dela ut priser för bästa utvecklingsgrupper. 2013 delas ut två priser på vardera 5 000 kronor till två mycket väl vitsordade välförtjänta utvecklingsgrupper Nogersunds Hamnförening och Sturkö Samhällsförening. Priserna togs emot av respektive ordföranden Peter Jeppsson och Göran Hallström, som efter att ha hört Länsbygderådets motiveringar varmt tackade för priset.


Lotta Gröning, frilansande journalist ledde kvällens diskussion med våra politiker


Jan Sonesson avtackades efter flera år i Länsbygderådets styrelse


Hela Sverige Ska Leva Åse Blombäck


Christina Mattisson, Region Blekinge


Anders Andersson berättade om projektet Blutsam

Läs mer om stämman här>>> Protokoll från årsstämman finns här>>> 

Foto: Ingmar Elofsson -14

Årsstämma 2013

Länsbygderådet Blekinges årsstämma hölls onsdagen den 3 april 2013 på Kreativum, Karlshamn. Kvällen inleddes i vanlig ordning med mingel och mat.

Årets pris för bästa utvecklingsgrupp gick till "Green Teens" och överlämnades av landshövdingen till representanterna för organisationen Lena Johansson, Felicia von Schenk och Emnika Karlsson. Efter överlämnandet av priset gjordes en utmärkt presentation av Green Teens och deras verksamhet.

Protokollet finns här>>>!


Välkomna till årsstämma 2013!


Ordförande Bengt Grönblad inledde kvällen


Ordförande för stämman var Arne Strand (i mitten av bild) från Östra blekinge hembygdsförening


Landshövding Berit Andnor-Bylund med Green Teens


Foto: Ingmar Elofsson och Jörgen Walter

Årsstämma 2012

Torsdagen den 19 april höll Länsbygderådet i Blekinge årsstämma i Länsstyrelsens nya lokaler på Skeppsbron, Karlskrona. Kvällen inleddes med mingel och buffé på restaurang Sjörök. Ordförande för mötet var Arne Sonesson som skötte sitt uppdrag på ett korrekt och trivsamt vis. Pris för bästa utvecklingsgrupp 2011 blev Blomstrande bygden-företag i samverkan med huvudmotiveringen: "Ger medlemmarna inspiration och värdefulla kontakter för samarbete och utveckling" samt Ysane-Norje hembygdsförening med huvudmotivering: "En aktiv och drivande förening som gått från 0 till 500 medlemmar på 20 år". Priset på 5000 kr delades ut av Landshövding Berit Andnor Bylund. Avslutningsvis informerade Ingmar Elofsson och Sissa Pagels (som håller i ungdomsprogrammet under Landsbygdsriksdagen) om Landsbygdsriksdagen 2012 och Anders Andersson informerade om projekt Blutsam.

Protokollet finns här>>>!

Foto: Ingmar Elofsson och Jörgen Walter 

Årsstämma 2011 Kreativum

Kvällen inleddes med buffé på Kreativum, Karlshamn. Protokoll årsstämma 2011.

I anslutning till stämman delades det ut pris till årets utvecklingsgrupp. I år gick utmärkelsen till Svängsta Samhällsförening med motiveringen:en aktiv drivande samhällsförening med 750 medlemmar (läs mer om dem i årsstämmans protokoll). Karl-Erik Nilsson, Hela Sverige ska leva delade ut priset på 5000 kr till representanter för föreningen. Ordförande Bengt Grönblad tackade talare och mötesordförande Mats Johansson, Region Blekinge med att överlämna en "blekingsk" fågelholk. Bengt Grönblad avtackade samtidigt Staffan Olsson, LUKA, som lämnade styrelsen i och med årsstämman.

Avslutningsvis: "Vi ses i Blekinge 2012"

Foto: Stefan Lundin-11

Årsstämma 2010 Eriksberg

Bengt inleder årets stämma med en tyst minut för länsbygderådets fd kassör Jerry Hansson som avlidit. I anslutning till stämman delades det ut pris till årets utvecklingsgrupper. Priset delades ut av Landshövding Gunvor Engström och Länsbygderådets ordförande Bengt Grönblad. I år tilldelades Åryds friskola och Holmsjö hembygdsförening utmärkelsen som bästa utvecklingsgrupp i Blekinge.

Protokollet finns här>>>.

 Årsstämma 2009 Kreativum

Kvällen inleddes med supé på Kreativum i Karlshamn - Sekr. på årsstämman Emelie Karlsson med mötesordf. Margareta Olsson - Ordförande Bengt Grönblad tackar landshövdingen i Blekinge Gunvor Engström för sitt deltagande under kvällen - Styrelseledamoten Bengt Holm avtackades för sina tjänster inom Länsbygderådet i Blekinge - Anders Andersson, projektledare berättar för deltagarna om projektet Blekinge Utveckling i Samverkan - Johan Bodström från hela Sverige ska Leva presenterar deras verksamhet när det gäller landsbygdens utveckling - Kvällen avslutades med att dela ut pris till bästa utvecklingsgrupp 2008. Priset gick i år till Blekingepärlor och -  Västra Näs hamn- och byaförening. Protokoll finns här>>>

Foto: Jörgen Walter

Årsstämma 2008 Kreativum

I anslutning till stämman delades det ut pris till årets utvecklingsgrupper. Priset delades ut av regiondirektören för Region Blekinge Anna-Lena Cederström och Länsbygderådets ordförande Bengt Grönblad. I år tilldelades Åryds bygdeförening, Östra Blekinge Hembygdsförening, och Farabols byalag utmärkelsen som bästa utvecklingsgrupp i Blekinge. Pristagarna från förra året, Bygd i samverkan Bräkne-Hoby var också på plats och berättade om deras verksamhet och deras framgångsrika tid som de haft framförallt under 2007 då de fick utmärkelsen som Sveriges bästa utvecklingsgrupp.

Protokollet finns här>>>

.

Foto: Jörgen Walter

Årsstämma 2007 Eringsboda Brunn

Årsstämman den 16 april 2007. Priset för bästa utvecklingsgrupp 2006 gick till Sturkö samhällsförening, Bygd i samverkan i Bräkne-Hoby samt Blekingepärlor, Ronneby. Projektet Unga Entreprenörer presenterades. 

Foto: Jörgen Walter

Länsbygderådet i Blekinges årsstämma 2006 Folkhögskolan i Bräkne-Hoby

Årsstämman den 18 april 2006. Priset för bästa utvecklingsgrupp 2005 gick till Älmtamåla Skolrotes Intresseförening och Kuggebodahalvöns Samhällsförening som delade på årets pris.

Länsbygderådet i Blekinges årsstämma 2005 Rosenholm Karlskrona

I anslutning till stämman den 25 maj 2005 delades priset ut till årets utvecklingsgrupp. Detta år gick priset till Eringsboda samhälls och hembygdsförening. Motiveringen löd: Man har lyckats få ortens olika grupper, föreningar och invånare att samverka för att stärka gemenskapen och hålla bygden levande. Hedersomnämnandet fick Bräkne-Hoby, Byn på Nätet för att ha arbetat fram en modell för bygdens utveckling och i denna vision lagt grunden för en framtida utveckling av bygden. Mötesordförande var Berndt Johnsson. Foto: Jörgen Walter

Årsstämma den 13 maj 2004 i Forneboda

Bästa utvecklingsgrupp 2003 var Ringamåla skola och Hanö Hamn och Byalag och fick vardera 4 000 kr. Belganet amatörteater och Bräkne-Hoby Hembygdsförening som fick 1 000 kr vardera. (inga bilder detta år)

Årsstämma den 24 april 2003 på Ronneby Brunn

Bästa utvecklingsgrupp 2002 var de samverkande föreningarna på Hanö, Östra Blekinge Hembygdsförening och Seniorboende i Östra Blekinge som fick mottaga 2 000 kr vardera och uppvaktades med blommor som överräcktes av landshövding Ingegärd Wärnersson. (inga bilder detta år)