Hoppa till innehållet

Läs mer om hur du kontaktar oss!

Kontaktlista Gävleborg

Kansliet
Bryggargatan 7 
811 39  Sandviken
Tel: 026-25 20 10 (säkrast klockan 9:00 - 11:00)

Verksamhetsledare
Kenneth Nyberg
Tel: 073-908 79 57
E-post: kenneth.nyberg[at]helasverige[dot]se

Kassör /Kansli
Bo-Martin Carlsson
Tel: 026-21 45 14, 073-970 17 52
E-post: bm[at]helasverige[dot]se 
Medlemsregister, Bygdebanken

Styrelsen 2017

Ordförande
Jenny Breslin
Tel: 070-6006796
E-post: breslin.loos[at]hotmail[dot]com
Förädlingsmackapären, Övergripande frågor

Vice ordförande
Helena Näslund
Tel: 0278-66 57 36, 070-293 67 92
E-post: helena66naeslund[at]gmail[dot]com
Kultur, Ungdom, Förädlingsmackapären

Kassör /Kansli
Bo-Martin Carlsson
Tel: 026-21 45 14, 073-970 17 52
E-post: bm[at]helasverige[dot]se 
Medlemsregister, Bygdebanken

Ledamot
Ola Nilsson
Tel:070-3742586
E-post: ola[at]landskapsarkeologerna[dot]se
Jämställdhet

Ledamot
Kaj Ramsell
Tel: 0290-423 21, 070-663 11 23
E-post: kajramsell[at]telia[dot]com
Turism, Förädlingsmackapären

Ledamot
Thomas Backan
Tel: 0278-66 54 10, 070-546 28 64
E-post:  thomas[dot]backan[at]bollnas[dot]se
Service på landsbygden