Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör!

Länsbygderådet Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg är en sammanslutning av, i nuläget, ca 320 lokala utvecklingsgrupper i Gävleborgs län.
 

X-ing är länets utvecklingsgrupper i förening, ett nätverk för samverkan, en organisation med den lokala känslan för bygden.
 

X-ings huvuduppgift som länsbygderåd är att verka i riksorganisationen Hela Sverige ska levas anda och utgöra den regionala stödformen för de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva tydliggör och tillvaratar landsbygdens värden. Vi ser till helheten över alla sektors- och partigränser. Vi samlar ca 4700 utvecklingsgrupper i byarörelsen, en växande folkrörelse som skapar företagsamma och hållbara bygder så att hela Sverige ska leva. 
 

Vår värdegrund: 

All vår verksamhet och allt vårt utvecklingsarbete utgår från demokrati, mångfald och jämställdhet.
 

Underifrånperspektivet och helhetssynen präglar vårt sätt att ta oss an allt som rör landsbygdens utveckling.
 

Målgrupper:
 

·        Våra medlemmar

·        Allmänheten

·        Politiker och andra beslutsfattare

·        Andra aktörer inom landsbygdsutvecklingen

 

Det finns idag ca 4700 lokala utvecklingsgrupper runt om i landet som kämpar hårt för sin bygds utveckling. Omkring 100000 personer är direkt verksamma i dessa grupper och åtminstone en tredjedel av Sveriges befolkning berörs av aktiviteterna. Grupperna satsar årligen upp emot en miljard kronor i ideellt arbete och kapital i sin bygd.