Hoppa till innehållet

Yttranden 2014

2014

2014-10-29

Hela Sverige ska leva yttrar sig över den statliga utredningen om vattenverksamheter (SOU 2014:35). Här

 

2014-10-20

Hela Sverige ska leva yttrar sig om remissen "Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. N2014/3453/TE, N2014/3454/TE". Här

 

2014-10-06

Hela Sverige ska leva yttrar sig över betänkandet "Bredband för Sverige in i framtiden" (SOU 2014:21). Här

 

2014-01-24

Hela Sverige ska leva yttrar sig om Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen och lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Här

 

2014-01-14

Hela Sverige ska leva har föreslagit ett tilläggsdirektiv till utredningen om stöd i särskilt utsatta glesbygdsområden. Här