Hoppa till innehållet

Yttranden 2011

2011

2011 12 07

En skrivelse där vi ger våra synpunkter på det kommande landsbygdsprogrammet, 2014-2020. Skickat till Jordbruksverket. Läs mer

2011-11-02

Angående Statskontorets förfrågan om synpunkter på myndigheters service i samverkan. Hela Sverige ska leva har fått möjlighet att ge synpunkter på den service i samverkan som myndigheter och kommuner idag ger, och redovisa de erfarenheter som vår organisation har inom området. Läs mer

 

2011-06-15

Yttrande över delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98). Läs mer

              

 2011-05-12

Yttrande över planerade luftdragna kraftledningssträckor. Läs mer