Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör!

Välkommen till Länsbygderådet i Västmanlands län

 

Västmanland ligger mitt i Sverige, i söder avskiljt av Mälaren och i norr gränsande till Dalarna. Landskapet Västmanland är uppdelat i Örebro län och Västmanlands län.

Naturen i Västmanland är fylld av kontraster. Det böljande, grönskande landskapet i söder skiljer sig mycket från bergen och skogarna med inslag av vildmark i norr. De sandrika tallskogarna i väster och Riddarhyttans mineralrika mark är väldigt olik ekhagarna i Kungsör och Strömsholm.

Bergsbruk och järnhantering var dock huvudnäringen mest i norra delen av länet, i Bergslagen, och minnena är flerfaldiga och påtaliga.
Redan från tidig medeltid har järn präglat och byggt upp välståndet i vårt län och övriga Sverige. Stora industrier med anknytning till järn och stål växte upp under 18- och 1900talet.
Då antalet stålverk i länet numera drastiskt minskat har befolkningn sin försörjning på annat sätt, varav turism är en betydande del liksom kultur, skogsbruk och handel. Västerås har vuxit till en betydande modern handelsstad. I Västerås finns även Mälardalens Högskola.

De stora vattendragen Hedströmmen och Kolbäcksån-Strömholms kanal gynnade transporterna av bergsproduterna och stora utskeppningshamnar växte upp vid utloppen i Mälaren. Dessa hamnar växte till städer, Arboa, Köping och Västerås. Arbogavar en riksbetydande stad reda på medeltiden.

I länet har alltid funnits kreativa och innovativa människor. Måna uppfinningar har sitt ursprung i vårt område.

I Västmanland finns ett rikt föreningsliv och många människor är engagerade i sin hembygd och aktiva i arbetet med att utveckla den. 

Informationsträffar om Bredband i världsklass även på landsbygden!

Under slutdelen av 2012 samt i inledningen av 2013 genomför Länsbygderådet Informationsträffar om "Bredband i världsklass även på landsbygden". På en plats i var och en av länets 10 kommuner anordnas en kvällsträff där Länsstyrelsen, Leader, Coompanion mfl informerar om varför Bredband behövs, hur vi får ett fungerande sådant till landsbygden och vilka stöd som finns att söka för utbyggnad av fiber där de kommersiella intressa för bredbandsutbyggnad inte finns.

Kontakta projektledare Monica Lindkvist på tfn 070-238 59 90 för information om tid och plats för ovanstående informationer. Eller maila monica.lindkvist[at]helasverige[dot]se.

Nästa infoträff planeras i Kungsör under v 12 2103.
Datum faställs under v 8.