Hoppa till innehållet

Här hittar ni våra stadgar och dokument!

Stadgar för Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för en förening.

 

Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen, och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet. En av huvudpunkterna i stadgarna bör därför vara att utförligt och preciserat ange föreningens ändamål. 
 

Nya stadgar antagna på årsmöte 26 mars 2017

Verksamhetsplan Hela Sverige ska leva - Uppsala län 2017

Hela Sverige ska leva - Uppsala län är ett länsbygderåd inom riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Vi arbetar självständigt, men ingår i den nationella riksorganisationen.
Vår grundläggande uppgift är att stödja lokal utveckling genom insatser på regional nivå.
Vi stöttar och inspirerar både nybildade och etablerade lokala utvecklingsgrupper i länet, och är en kugge i arbetet med länets utveckling.

 

Vision
Hela Uppsala län ska leva!

 

Värdegrund
Vårt arbetssätt präglas av demokrati, mångfald och jämställdhet.

 

Verksamhetsidé
Vi är en drivande aktör i länet, som skapar förutsättningar för utveckling av landsbygden i samverkan med staden.

 

Mål
Vi ska ha minst två utåtriktade aktiviteter till nytta för våra medlemmar.
Vi utser årets lokala utvecklingsgrupp i länet.

 

Läs hela vår verksamhetsplan för 2017 här!