Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör!

HELA SVERIGE SKA LEVA - UPPSALA LÄN

Hela Sverige ska leva - Uppsala län är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som är knuten till riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Föreningen har sitt säte i Uppsala.

 

Syftet är att stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar i deras arbete med lokal utveckling, landsbygdsutveckling och social ekonomi för att hela Sverige ska leva, genom att skapa nätverk, initiera projekt och vid behov starta upp utbildningsinsatser. Hela Sverige ska leva - Uppsala län ska verka ut ifrån de behov som finns i lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar i deras arbete för en levande landsbygd.

 

Hela Sverige ska leva - Uppsala län arbetar ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, medlemsorganisationer och andra föreningar, samt myndigheter, organisationer och andra intressenter.

 

Hela Sverige ska leva - Uppsala län arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion, samt påverka politiken.

 

Hela Sverige ska leva - Uppsala län arbetar utifrån värdegrunderna: demokrati, mångfald och jämställdhet och för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

 

 

Hela Sverige ska leva - Uppsala län är öppet för alla lokala utvecklingsgrupper, föreningar och folkrörelser på lokal och regional nivå som verkar för Hela Sverige ska leva - Uppsala läns ändamål och aktivt bidrar till den lokala utvecklingen och en levande landsbygd. Företag har rätt att var stödmedlem i Hela Sverige ska leva - Uppsala län. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.

 

Med lokal utvecklingsgrupp avses grupp som har öppet medlemskap för alla som bor inom det geografiska område gruppen har som arbetsområde, är politiskt och religiöst obunden, har ett demokratiskt arbetssätt och arbetar med sin bygds framtid och utveckling ur ett helhetsperspektiv.

 

 

 

EFTERLYSNING!

 

Har du

  • information om aktiviteter i Uppsala län?
  • artiklar, rapporter, berättelser eller andra skrivelser som rör Uppsala län?

 

 

Kontakta info[at]lbruppsala[dot]se för att få med det i Infobladet, i kalendern eller publicera det på hemsidan.

 

 

För att kunna hålla hemsidan aktuell vill vi få in så mycket material som möjligt från alla lokala grupper i Uppsala län!

LÄNSBYGDERÅDET HELA SVERIGE SKA LEVA - UPPSALA LÄN

 

Hela Sverige ska leva - Uppsala län är ett länsbygderåd inom riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Vår grundläggande uppgift är att stödja lokal utveckling genom insatser på regional nivå.

 

Vi stöttar och inspirerar både nybildade och etablerade lokala utvecklingsgrupper i länet. Det gör vi genom en utåtriktad informationsverksamhet, som exempelvis seminarier och temadagar inom aktuella och viktiga ämnen. Vi tillhandahåller skrifter med goda exempel inom olika områden, liksom annat skriftligt och internetbaserat material som inspirerar i det lokala arbetet.

 

Länsbygderåden arbetar självständigt, men ingår i den nationella riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Vi är navet på regional nivå för de nationella projekt som riksorganisationen driver. Många av oss driver egna omfattande projekt.

 

Vi är en kugge i länets arbete med landsbygdsutveckling och vårt arbete innebär att vi träffar många människor. I kontaktnätet finns ofta det lokala näringslivet, representanter för lokal och regional offentlig sektor, liksom olika organisationer och föreningar på lokal respektive regional nivå.

 

Länsbygderåd finns i alla län, sammanlagt 24 stycken. Våra medlemmar är lokala utvecklingsgrupper, men regionala och lokala föreningar är ofta också medlemmar. Riksorganisationen som vi ingår i har ett fyrtiotal medlemsorganisationer, och ofta ingår representanter för en eller flera av medlemsorganisationerna i våra styrelser. Det breddar vår bas och utökar vår kompetens.

 

 

 

Texten är hämtad ur Hela Sverige ska levas häfte om länsbygderåd:

"Vi utvecklar Sverige".

KANSLI

Länsbygderådet

Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Stavby Bygdegård

Stavby by 110

74794 Alunda

 

E-post: info[at]lbruppsala[dot]se

 

Organisationsnr: 802430-0728