Hoppa till innehållet

Infobrev

INFORMATION FRÅN HSSL - UPPSALA LÄN

 

LÄS VÅRT INFO BREV

Infobrev nr 4 2017
Infobrev nr 3 2017
Infobrev nr 2 2017
Infobrev nr 1 2017

Infobrev nr 4 2016.

Infobrev nr 3 2016.

Infobrev nr 2 2016.

Infobrev nr 1 2016.

 

Infobrev nr 4 2015.

Infobrev nr 3 2015.

Infobrev nr 2 2015.

Infobrev nr 1 2015.

 

Infobrev nr 2 2014.

Infobrev nr 1 2014.


Infobrev nr 2 2013.

Infobrev nr 1 2013.

 

Infobrev nr 3 2012.

Infobrev nr 2 2012

Infobrev nr 1 2012.

 

UPPSALA LÄNS BÄSTA LOKALA UTVECKLINGSGRUPP

Varje år delar länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala län ut ett pris till en lokal utvecklingsgrupp som på ett bra sätt arbetar för sin bygds utveckling.

Årets Lokala Utvecklingsgrupp i Uppsala län vinner 5000:-, samt nomineras till Hela Sverige ska levas rikstäckande utmärkelse Årets lokala utvecklingsgrupp i hela landet.

Priset delas ut vid Hela Sverige ska leva - Uppsala läns höstmöte.

 

 

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I UPPSALA LÄN 2016

UTVECKLA ÖRBYHUS TOBO VENDEL

 

Motivering: 

"En ganska ung förening som på mycket kort tid lyckats skapa dialog mellan bygdens folk och de förtroendevalda på ett sådant sätt så att ett flertal för bygden utvecklande och hållbara projekt kommit igång.
Man har också tagit aktiv del i arbetet med att få nyanlända att känna sig välkomna bl.a. med simskola under sommaren.
Det har skapats sammanhållning i bygden som möjligheter hållbar utveckling och ett växande samhälle."

 

Priset delades ut på Hela Sverige ska leva - Uppsala läns höstmöte på GreenHouse i Uppsala den 30 oktober, och togs emot av styrelseledamöterna Gina Axlund och Lena Persson.

 

Läs mer om Utveckla Örbyhus Tobo Vendel här!

 

 

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I UPPSALA LÄN 2015

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN SOCIETETSHUSET KÄLLÖR

 

Motivering: 

"Priset för Uppsala läns bästa lokala utvecklingsgrupp går 2015 till Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör för det utvecklingsarbete som bygdegårdsföreningen har gjort med Societetshuset Källör. Motivet till utmärkelsen är att bygdegårdsföreningen tillsammans och i dialog med andra samhällsaktörer tillfört bygden en samlingsplats till för alla."

 

Priset delades ut på Hela Sverige ska leva - Uppsala läns 10-jubileum på Skarholmen den 8 november, och togs emot av Källörs ordförande Erik Walldén.

 

Läs mer om Källör här!

 

 

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I SVERIGE 2014

Utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp gick 2014 till Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, en grupp som på ett engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för att hela bygden ska leva.

I motiveringen säger utmärkelsekommittén:
Idé- och utvecklingsgruppen i Karlholm-Västland förvandlar en kris till en möjlighet. Med tillförsikt och energi går gruppen in helhjärtat för att ge sitt samhälle en nystart. Med insikten om att kraften kommer från bygden själv och att bygdens utveckling ligger i invånarnas egna händer skapar gruppen entusiasm och framtidstro.

 

Läs mer om utmärkelsen här!

Läs mer om Karlholmsbruk här!

 

 

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I UPPSALA LÄN 2014

MORGONGÅVA BYALAG 

 

Motivering: 

"Genom långsiktigt och systematiskt arbete har de bedrivit och driver landsbygdsutveckling genom att jobba inom flera områden samtidigt för att skapa gemenskap och utveckling av sin bygd. Istället för att se problem ser de utmaningar och möjligheter för bygdens överlevnad och utveckling."

 

Priset delades ut på föreningens höstmöte i Gimo den 19 oktober, och togs emot av Håkan Ekroth och Roland Back.

 

Läs mer om Morgongåva här!

 

 

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I UPPSALA LÄN 2013

RAMHÄLLS BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING

 

Motivering: 

"SAMVERKAN är ledordet och genomsyrar allt arbete inom Ramhälls Bygdegårds- och Hembygdsförening, vilket lockat fram styrkan och idérikedomen hos människorna i Ramhäll. Arbetet med att marknadsföra och utveckla Ramhälls natur- och kultur-värden har nu pågått under ett antal år, och från att ha varit en ort ute i skogen som ingen känt till har de nu blivit kända för bl.a. sina gruvvandringar, auktionsdagar, underhåll av det lokala badet och cafédagar."

 

Priset delades ut på föreningens höstmöte i Uppsala den 27 oktober, och togs emot av Åsa Hårsta-Löfgren.

 

Läs mer om Ramhäll här!

 

 

GRATTIS BIRGITTA!

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Elfving, ordförande i Hela Sverige ska leva - Uppsala, har tillsammans med ett antal Uppsalabor fått utmärkelsen "Mötesambassadör 2015" för att hon ordnat ett möte, en nationell eller internationell kongress i Uppsala.

 

"Du har visat prov på gott ambassadörskap för Uppsala" skriver Destination Uppsala som står bakom utmärkelsen. 

 

 

EFTERLYSNING!

 

Har du

  • information om aktiviteter i Uppsala län?
  • artiklar, rapporter, berättelser eller andra skrivelser som rör Uppsala län?

 

 

Kontakta info[at]lbruppsala[dot]se för att få med det i Infobladet, i kalendern eller publicera det på hemsidan.

 

 

För att kunna hålla hemsidan aktuell vill vi få in så mycket material som möjligt från alla lokala grupper i Uppsala län!