Hoppa till innehållet

Infrastruktur

Digital infrastruktur är en förutsättning för ett land i balans där alla kan vara en del av samhället. Vi bidrar till samtalet om vad digitaliseringen kan användas till och hur det bidrar till utvecklingen på landsbygden.

Vi arbetar för att den digitala klyftan ska försvinna, den öppnar många möjligheter på landsbygden exempelvis e- hälsa, arbete, service, handel, kunskap, utbildning, omvärldsbevakning, kultur och demokrati.

Vi stimulerar våra lokala (”utvecklings”) grupper att bygga fiber och hjälper dem att ta tillvara de möjligheter som fibern ger. Vi för fram digitaliseringen i möten med riksdag och departement. Vi deltar aktivt i PTS /Bredbandsforum och PTS/Byanätsforums arbete.