Hoppa till innehållet

Fiber

Fiberkabel i Boxholms landsbygd

Intresset för fiberkabel bara ökar!

Cirka tjugofem frivilliga personer är nu ideellt engagerade i att sprida kunskap om och fråga efter fastighetsägarnas intresse för fiberkabel. Det område som primärt berörs är glesbefolkat och omfattar en yta av mer än tio kvadratmil öster om tätorten Boxholm och riksväg 32.

Projektet startade i byn Moo norr om Malexander i slutet av 2014. Anledningen då var i första hand missnöje med telefonin sedan Telia tagit bort de gamla kopparledningarna. Det trådlösa system med mottagarförstärkare, som Telia ersatte de i stolpar upphängda kopparledningarna med fungerade inte bra. De boende kände sig osäkra. Lantbrukare var tvungna att åka ett par kilometer för att kunna ringa akuta samtal efter exempelvis veterinär. Inte heller internet fungerade bra. Kommunikationen bröts ofta även mitt i pågående försök att göra till exempel banktransaktioner.

Den ideellt arbetande gruppen, som initialt bestod av fem personer har nu utökats till cirka 25, som inledningsvis nämnts och arbetsfältet till ovan beskriven area. Arbetet inriktas nu helt och hållet på dragning av fiberkabel för internet, telefon och TV.

De nya regler för fördelning av bidrag till bredbandsutbyggnad som gäller fr. o m nu innebär att det är byalag, vägsamfälligheter eller marknadsföretag som kan söka bidragen. Det innebär också att det är de som ska göra projekteringar, upphandlingar liksom själva dragningen av fiberkabel.

Efter kontakter med Kommunalförbundet ITSAM och med Boxholms kommun fick arbetsgruppen råd att ”bli större”. Kontakter togs då med Vökby Bredband AB, som är leverantör av internet-, telefoni- och TV-tjänster i bl.a. fiberkabel. Vökby erbjöd sig att ta hand om projektet och dra fiberkabel. Kostnaden per fastighet/byggnad som vill ha fiberkabel är 20 000 kr. Två förutsättningar gäller för det priset nämligen dels att minst 60 procent av fastighetsägarna anmäler intresse dels att bidrag från landsbygdsprogrammet erhålls med 60 procent av totalkostnaden. Uppfylls inte dessa förutsättningar blir utbyggnaden inte av.

I de delar av Boxholms kommun som inledningsvis nämnts uppgår fastighetsägarintresset till inte mindre än cirka 75 procent. 316 av 407 fastighetsägare har hittills anmält intresse och intressegraden har en stigande riktning.

Arbetsgruppen kontaktar nu fastighetsägare, vars fastigheter är belägna ett stycke från tidigare dragen fiberkabel dels för att informera om förutsättningar och kostnader dels för att efterhöra deras intresse.

Information om arbetet sprids bl.a. i en facebookgrupp benämnd ”Fiberkabel Boxholms landsbygd”, på Malexander Byalags hemsida www.malexander.se och i undertecknads twitterkonto https://twitter.com/MalexanderHakan.

Ytterligare en del av Boxholms kommuns landsbygd, nämligen Ekeby-/Rinnaområdena väster om tätorten, har visat intresse. Antalet berörda fastigheter där är omkring 400. Söndag den 6 september 2015 bjuds fastighetsägarna i områdena in till informationsmöte i Granforsen.

Ett råd till andra landsbygdsområden är att ”gå ihop” i större konstellationer, naturligtvis även att arbeta aktivt för att få fiberkabel dragen och för att därigenom skapa möjlighet till mer permanentboende eller åtminstone längre ”kvardröjande boende” fritidshusägare.

Håkan Jutterdal

tidigare styrelseledamot i Hela Sverige ska leva Östergötland