Hoppa till innehållet

Välkommen till ÖSTERGÖTLAND

Hela Sverige ska leva Östergötland är en ideéll förening, partipolitiskt och religiöst obunden, vars målsättning är att främja utvecklingen på landsbygden. Hela Sverige ska leva Östergötland fungerar också som en länk mellan nationella, regionala, kommunala och lokala aktörer för landsbygdsutveckling. Våra främsta uppgifter är att: bevaka de lokala gruppernas intressen regionalt och nationellt. Bedriva opinionsarbete i kontakter med myndigheter och organisationer. Stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet i länet. Ordna mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kulturella upplevelser. Erbjuda stöd och utbildning för att stimulera de lokala utvecklingsgrupperna att sprida information om aktiviteter som stärker samhörigheten på landsbygden samt mellan stad och landsbygd. 

Nyheter


Våra sociala media