Hoppa till innehållet

NORRBOTTEN

Hela Sverige ska leva Norrbotten är den regionala delen, länsavdelningen, av Hela Sverige, en ideell intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör den svenska landsbygden i allmänhet och Sverige som helhet i synnerhet. Det är de lokala utvecklingsgrupperna i Norrbotten som är i fokus både för riksorganisationen och för Hela Sverige ska leva Norrbotten. I vårt arbetsområde ingår 14 kommuner, 4 Leaderområden och för närvarande ca. 460 stycken lokala utvecklingsgrupper.

Nyheter


Våra sociala media