Hoppa till innehållet

GOTLAND

Hela Sverige ska leva Gotland arbetar för: att stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet på Gotland, att verka för samordning och erfarenhetsutbyte mellan de lokala grupperna, att fungera som språkrör för de lokala sockenutvecklingsgrupperna, att bedriva opinionsarbete i kontakt med myndigheter och organisationer. Hela Sverige ska leva Gotland bildades år 1999 i samband med att ett ”Sockenutvecklingsprojekt” som startade 1995 avslutades och hette då Länsbygderådet Gotland. Projektet ledde till att många utvecklingsgrupper kom igång ute på landsbygden som i sin tur blev automatiskt medlemmar i Länsbygderådet. Nya grupper är välkomna att ansluta sig löpande även idag. Att vara medlem är idag kostnadsfritt. Sedan våren 2015 heter vi Hela Sverige ska leva Gotland.

Nyheter


Våra sociala media