Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör!

127 lokala utvecklingsgrupper i Göteborgsregionen bildade hösten 2007 ett nytt länsbygderåd. Vår uppgift är att stötta och samordna den lokala utvecklingen i området inom de 12 kommunerna: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Tillsammans med de ytterligare tre andra länsbygderåden i Västra Götaland (Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal) arbetar vi under namnet LUVG (Lokal Utveckling Västra Götaland). Vi har genom LUVG en möjlighet att tydliggöra vår roll i samarbete med bland annat myndigheter och organisationer inom vårt område

 • Utvecklingsgrupper är ett samlande namn på byalag, samhällsföreningar och framtidsgrupper som arbetar med en bred förankring och ett framåtsyftande perspektiv för sin bygd.
 • Länsbygderådet är en ideell förening som fungerar som en länk mellan centrala, regionala, kommunala och lokala aktörer för lokal utveckling.
 • Länsbygderådet är politiskt, religiöst obundet och stöds av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Hur arbetar Länsbygderådet?

 • Utvecklingsgrupperna väljer årligen ledamöter till Länsbygderådets styrelse som består av en representant från varje kommun.

Länsbygderådets uppgifter är att:

 • Stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet inom Göteborgsregionen
 • Verka för samordning och erfarenhetsutbyte mellan lokala utvecklingsgrupper
 • Fungera som språkrör för utvecklingsgrupperna
 • Bedriva opinionsarbete i kontakt med myndigheter och organisationer

Exempel på insatser och uppgifter

 • Informationsbrev med tips och nyheter
 • Hjälp till lokala utvecklingsgrupper när problem uppstår
 • Bevaka att EU-medel och andra stöd kommer grupperna till godo
 • Aktiviteter för att tillvarata landsbygdens intressen inom Västra Götaland
 • Ordna utbildningar och studieresor efter önskemål
 • Paneldebatter och debattartiklar
 • Vara språkrör för utvecklingsgrupperna i olika sammanhang

Vår postadress till ordförande:
Bottna Glossbovägen 69
465 93 Nossebro

Kontakta vår ordförande på telefon: 0708-405482

Skicka e-post: goteborgsregionen[at]helasverige[dot]se

Vårt organisationsnummer: 802439-0422
Vårt plusgironummer: 45 32 38 - 8